Ako ste totalni početnik, kako započeti ? (dio treći)

Drugi dio se odnostio na podešenje vst plugina unutar sekvencera, a sada idemo na snimanje.

Kako snimiti odsvirane tonove sa plugina u sekvencer ?

Zapisi sa vst plugina se zapisuju u MIDI formatu, dakle ne u AUDIO formatu… Praktično mi u MIDI zapisu dobijamo note i u tome i jeste sva smisao. MIDI traka koju smo dodali će da sadrži odsvirane note, njena trajanja, njenu jačinu (velocity) itd.. što nakon završetka snimanja možemo da brišemo, ispravljamo, dorađujemo i slično.

Sada nećemo ići u širinu, te stvari ćete jednostavno naučiti s vremenom, ovo je samo pionir-kurs ipak 🙂

Selektujmo midi traku koju smo dodali i pritisnimo dugme RECORD u kontrolama. Uspravna linija počinje da se kreće prema desno, snimanje je započelo…. Odsvirajte par tonova na klavijaturi i primjeti ćete kako se kvadrat puni linijama, to su zapravo te note koje svirate i o kojima sam gore govorio.

Pritisnite stop, vratite na početak i pustite play… čut ćete ono što ste odsvirali.

To je to, čestitam 🙂 upravo ste snimili svoju prvu midi melodiju.

Naravno, jedan projekat će se u stvarnosti sastojati od više traka, što midi, što audio…

primjer nekog projekta u cubase-u

primjer nekog projekta u cubase-u

Više plugina u plugin listi

Naravno, radi učenja, dodali smo jedan plugin ali možemo da ih dodamo više. Sve što treba je da idemo sada opet sa F11 da bi dobili onaj plugins prozor i kliknemo na crno polje kraj broja 2, opet se otvara lista i biramo drugi plugin ili ako nam treba možemo birati i isti, jer smo postojeći već zauzeli sa jednim presetom, tako da nam za drugi preset treba i druga instanca tog plugina.

Dodajmo sada drugu midi traku u projekat i za MIDI OUT postavimo taj drugi plugin. Na toj midi traci znači koristimo drugi izabrani plugin.

Limiti

U ovisnosti od snage procesora, memorije itd… toliko možemo istovremeno plugina pokrenuti.

To bi bile neke osnovne instrukcije za početnike. U zavisnosti od samog softwarea (sekvencera) procedura rada sa pluginima je drugačija, ali neka Vas to ne obeshrabruje, pročitajte uputstvo i shvatit će te da je osnovni koncept isti šta god da korsitili.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: